BLOG

bing chilling là gì

Bing chilling là gì?

“Bing Chilling” là một cụm từ tiếng Trung phiên âm từ (Bīngqílín), có nghĩa là cây kem. Cụm từ này được popular từ năm 2021, khi nam diễn viên John

Read More »