Name
4574 - JB132 - Vu
Details
  • 165 cm
  • 50 kg
  • Shoes size: 39
  • 90 - 60 -90
  • Female
  • 0899991131
Description

- Mẫu chuyên chụp lookbook, sản phẩm

- Chụp fashion

- Chụp Beauty

Contact for booking
Thông tin Admin
Social Networks
  • No comments yet.
  • Add a review